حریم خصوصی

استاندارد

آیا فرزندان ما در آینده راضی خواهند بود که عکسهای آنها از بدو تولد تا زمان حالش بدون اجازه در اینترنت منتشر شده است و این آیا این تجاوز به حریم خصوصی آنها نیست ؟

آیا لازم است که همگان فرزندانمان را ببیند برای لایک و صد هزار تومن جایزه که اون هم معلوم نیست به ما برسد؟

در مورد کارهایی که انجام میدهیم بیشتر فکر کنیم و به فکر عواقب آن باشیم.