نیت و اقتصاد

استاندارد

از میلتون فریدمن از برجسته ترین اقتصاددانان قرن بیستم نقل است که :هیچ چیز به قدر نیت خیر ،ضرر نمیرساند.البته میخواستن تاکید کنن که هر سیاستی را باید از میزان تاثیراتش سنجید نه براساس نیات مجریانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.